Loại thẻ 10k 20k 50k 100k 200k 500k
Gate Còn Còn Còn Còn Còn Còn
Megacard Hết Còn Còn Còn Hết Hết
Mobifone Còn Còn Còn Còn Hết Hết
Vinaphone Còn Còn Còn Còn Hết Hết
Viettel Còn Còn Còn Còn Hết Còn

(Danh sách thẻ đang còn trên hệ thống, các thẻ không được hiển thị đều đã hết, chúng tôi sẽ nạp vào kho trong thời gian sớm nhất)


Tư vấn